Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Realizácia aktivity 1.2

Číslo aktivity: Aktivita 1.2
Názov aktivity: Technológie pre využitie vodíka ako alternatívneho paliva budúcnosti
Názov špecifického cieľa: Výskum efektívnosti a interoperability komponentov a technológií obnoviteľných zdrojov energií

Popis realizácie:

    V rámci riešenia problematiky uvedenia vodíkového okruhu do prevádzky je nevyhnutné optimálne rozmiestniť jednotlivé funkčné časti okruhu tak, aby sa dosiahla čo najefektívnejšia prevádzka so súčasným rešpektovaním technických a bezpečnostných požiadaviek. Pre tento účel boli jednotlivé zariadenia predbežne rozmiestnené v priestore laboratória. Zjednodušená schéma rozmiestnenia je na obr. 1.

Obr. 1  Zjednodušené zobrazenie rozloženia zariadení v laboratóriu a učebni

            Prostredie laboratória bude špecifikované ako ATEX prostredie z dôvodu teoretickej prítomnosti vodíka. Deinonizátory vody vyžadujú vodovodné napájanie, pričom spotreba je len na úrovni cca 10 litrov za deň. Jedným z výstupov spaľovacej jednotky je aj voda. Množstvo kondenzátu je približne 20 litrov vody za deň. Požiadavka na napojenie elektrického rozvádzača je 10kW/400V. Miestnosť bude vybavená núdzovým odťahovým ventilátorom a vstupnou žalúziou pre prípad zaznamenania zvýšeného obsahu vodíka v miestnosti.

 

Navrhnuté funkčné bloky systému:

 •  Uskladnenie vodíka – metal hydridový zásobník
 •  Generátor vodíka – elektrolyzér
 •  Úprava vodíka – purification unit
 •  Úprava vody - deionizér
 •  Fotovoltický systém
 •  Spaľovacia jednotka – fuel cell
 •  Elektrický napájací systém
 •  Riadiaci a monitorovací systém
 •  Školiace pomôcky

 

            Dôležité je zladiť elektrolyzér a palivový článok tak, aby celý systém pracoval spoľahlivo. V prípade ak by bolo množstvo vodíka vyrobeného     elektrolyzérom väčšie, ako je schopný adsorbovať zásobník, respektíve ak by palivový článok potreboval vyššiu kapacitu vodíka ako je schopný uvoľniť zásobník, bolo by vhodné inštalovať vzdušník k zásobníku s príslušným objemom. Našou snahou je vzdušník správnou dimenzáciou zariadení eliminovať.

Schéma zapojenia jednotlivých komponentov vodíkového okruhu je na obr. 2.

 • 1(U,I) -230VAC,  22A
 • 2(U,I) – 24VDC, 210A
 • 3(U,I) – 230VAC, 6A
 • 4(U,I) – 350VDC, 60A
 • 5(T,P) – vodík 100oC, 20Bar(e) 
 • 6(T) – miestnosť 80oC
 • 7(T) – voda 100oC
 • 8(U,I) -230VAC,  22A
 • Elektrolyzér 1 a 2 – Modbus
 • SV1,2,3,4 – solenoidný ventil 24V cievka Otv./Zatv.
 • P1 – prietokomer 4-20mA
 • Spaľovacie jednotky 1,2 a 3 -  RS232
 • UPS1, 2 beznapäťový kontakt o stave

 

Manuálny ventil

Solenoidný ventil

Prietokomer

Spätná klapka

Redukčný ventil

Poistný ventil

AC napätie

AC zálohované napätie

DC napätie

Rozvod vodíka vysoký tlak

Rozvod vodíka nízky tlak

 

            Zariadenie umožňuje dodávať elektrickú energiu do rozvodnej siete, pričom môže fungovať aj v ostrovnej prevádzke. V tomto režime je možné prevádzkovať merania pomocou Labview a testy bez vonkajšieho napájania, teda autonómne. Napájanie je teda možné okrem verejnej siete priamo z fotovoltických panelov, alebo z palivových článkov spaľujúcich vodík.

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ