Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Kontakt

Projektový manažér:

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
tel.: 055/602 2013
e-mail: juraj.sinay@tuke.sk

Manažér monitoringu / kontaktná osoba:

Ing. Gabriela Alexandrová, PhD.
tel.: 055/602 2127
e-mail: gabriela.alexandrova@tuke.sk

Manažér publicity:

Ing. Adriana Miškovičová
tel.: 055/602 2686
e-mail: adriana.miskovicova@tuke.sk

Administrátor obsahu web stránky:

Ing. Slavomír Salanci, PhD.
tel.: 055/602 7635
e-mail: slavomir.salanci@tuke.sk

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ