Registration Form Portlet

Display menu
Loading...

Registračný formulár

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Konferencia VUKONZE

Technická univerzita v Košiciach a kolektív riadenia projektu s názvom Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií usporiadali 18.2.2014 záverečnú konferenciu v súvislosti s ukončením implementácie projektu VUKONZE s podnázvom „Riadenie technológií a experimentov v laboratóriách Centra VUKONZE“.

Viac ako 90 účastníkov sa formou prezentácií dozvedelo o jednotlivých výskumných činnostiach a dosiahnutých výsledkoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Prítomní prednášajúci prezentovali výsledky a výstupy jednotlivých aktivít, ako aj ich prepojenie do spoločného laboratória – Centra VUKONZE.

Videozáznam z konferencie je dostupný na portáli multimédií na adrese: http://multimedia.cnl.sk/vddev/vukonze

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v časti Fotogaléria

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ