Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Ciele

Strategický cieľ

Vytvorenie Centra VUKONZE (Výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií

 

Špecifický cieľ 1

Výskum efektívnosti a interoperability komponentov a technológií obnoviteľných zdrojov energií

 

Špecifický cieľ 2

Vývoj účinných integrovaných viacvalentných obnoviteľných energetických  systémov podľa potrieb a požiadaviek spotrebiteľa

 

Špecifický cieľ 3

Informačný a znalostný portál pre  komplexnú podporu riadenia a zabezpečenia systému kvality Centra VUKONZE

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ