Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Member of IASP acronym

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Kontakt

Projektový manažér

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
tel.: 055/602 2121
e-mail: stanislav.kmet@tuke.sk

Asistent projektového manažéra

Ing. Michal Tomaško
tel.: 055/602 2181
e-mail: michal.tomasko@tuke.sk

Manažér monitoringu

PhDr. Branislav Bonk
tel.: 055/602 2128
e-mail: branislav.bonk@tuke.sk

Manažér publicity

Ing. Adriana Miškovičová
tel.: 055/602 2686
e-mail: adriana.miskovicova@tuke.sk

Finančný manažér

Ing. Marcel Behún, PhD.
tel.: 055/602 2005
e-mail: kvestor@tuke.sk

Administrátor obsahu web stránky

Ing. Dávid Cymbalák, PhD.
tel.: 055/602 2035
e-mail: david.cymbalak@cnl.sk

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ