Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Member of IASP acronym

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Ciele

Strategický cieľ projektu

"Vybudovať UVP TECHNICOM ako medzinárodne uznávané centrum výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií."

 

Špecifické ciele projektu

ŠC 1 - Organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP TECHNICOM na báze kvalitného vedeckého manažmentu.

ŠC 2 - Vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry parku ako sofistikovaného výskumného a technologického celku.

ŠC 3 - Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie:

    • informačné a komunikačné technológie,
    • elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy,
    • strojárstvo,
    • stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia),
    • environmentálne  inžinierstvo  (baníctvo,  hutníctvo,  vodohospodárske  vedy),  vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ