Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Kontakt

Projektový manažér

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
tel.: 055/602 2121
e-mail: stanislav.kmet@tuke.sk

Kontaktná osoba

PhDr. Branislav Bonk
tel.: 055/602 2128
e-mail: branislav.bonk@tuke.sk

Asistent projektového manažéra

PhDr. Branislav Bonk
tel.: 055/602 2128
e-mail: branislav.bonk@tuke.sk

Manažér monitoringu

PhDr. Branislav Bonk
tel.: 055/602 2128
e-mail: branislav.bonk@tuke.sk

Manažér publicity

Ing. Adriana Miškovičová
tel.: 055/602 2686
e-mail: adriana.miskovicova@tuke.sk

Finančný manažér

Ing. Gabriela Alexandrová
tel.: 055/602 2127
e-mail: gabriela.alexandrova@tuke.sk

Administrátor obsahu web stránky

Ing. Dávid Cymbalák, PhD.
tel.: 055/602 2035
e-mail: david.cymbalak@cnl.sk

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ